POKAŻ MENU
 
  •              

 

Prosimy o zapoznawanie się z procedurami bezpieczeństwa w zakładce "COVID-19" oraz informacjami w zakładce "Informacje dla słuchaczy"

NASZA SZKOŁA WOLONTARIUSZEM 2020r

 4 grudnia pani kierownik szkolenia praktycznego Agnieszka Ścibior-Gałązka w zastępstwie pani dyrektor Anny Berlińskiej odebrała z rąk starosty puławskiego Danuty Smagi  statuetkę i dyplom Wolontariusza Roku 2020 Powiatu Puławskiego dla Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w naszej szkole. „Wolontariat to swego rodzaju pasja, umiejętność przekazywania dobroci oraz wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka” - podkreśliła starosta  w trakcie uroczystości wręczenia nagród. Do podziękowań włączyły się również przewodniczące komisji Ilona Duda-Szalast i Małgorzata Górska-Lenartowicz.

W ostatnim roku Szkolne Koło Wolontariatu podjęło następujące działania: organizacja wewnątrzszkolnej akcji „STUDIUM MEDYCZNE SZYJE MASECZKI OCHRONNE”-przygotowano 300 sztuk wielorazowych maseczek dla puławskich instytucji, organizacja akcji „Dar krwi darem życia” we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach i Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Biowet Puławy. Zebrano 53 litry krwi. Kolejnymi przedsięwzięciami było pozyskanie sponsorów i obdarowanie świątecznymi paczkami 38 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Puławach, 25 dzieci z puławskiego Domu Dziecka oraz przygotowanie dla 40 seniorów choinek i ozdób świątecznych.

Nasza szkoła włączyła się również w zbiórkę darów dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą organizowaną przez Stowarzyszenie Przeszłość – Przyszłości – „ Polacy- Rodakom”. Były to książki,  maskotki, artykuły żywnościowe, przybory szkolne.

Od wielu lat współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Słuchacze brali udział   w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności (Podziel się Posiłkiem, Świąteczna Zbiórka Żywności).

Szkoła także  współpracuje z puławskim Hospicjum – bierzemy udział w akcji „Pola nadziei”, „Sianko”, czy roznoszeniu ulotek mieszkańcom Puław dotyczących przekazania 1% podatku  na rzecz Hospicjum w Puławach.

Cieszymy się, że działalność Szkolnego Koła Wolontariatu została doceniona. Nadal chcemy organizować różne przedsięwzięcia, ponieważ „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

wróć