POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
Zajęcia zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020r. Czytaj aktualności na naszej stronie iternetowej.

Technik masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

Na ten kierunek zapraszamy osoby zainteresowane poznawaniem różnych metod leczenia fizykalnego. Technik masażysta współpracuje z innymi przedstawicielami zawodów medycznych służących usprawnianiu, aktywizacji i pełnej rehabilitacji pacjenta. Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności uprawniające go do wykonywania zabiegów masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, kosmetycznego, oraz przeprowadzania zabiegów drenażu limfatycznego. Program nauki wprowadza również  elementy masażu izometrycznego, centryfugalnego i punktowego. Będziesz więc potrafił stosować różne  techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych.  Nauczysz się jak obserwować i oceniać reakcje pacjentów  na stosowane zabiegi oraz modyfikować technikI masażu. Będziesz także potrafił  obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną  podczas masażu.

 

 

Wymagania psychofizyczne 

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne;

 • spostrzegawczość;

 • cierpliwość;

 • łatwość nawiązywania kontaktu;

 • obowiązkowość, odpowiedzialność;

 • dokładność;

 • empatia;

 • życzliwość;

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

 • opiekuńczość;

 • samodzielność

 • dobra sprawność manualna;

 • dobry stan zdrowia.

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie dziennym i stacjonarnym (3 dni w tygodniu). Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych oraz oddziałach puławskiego szpitala, NZOZ Bio-Relax, Hospicjum, Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplomu z tytułem technika masażysty.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do pracy w zespołach rehabilitacyjnych; oddziałach szpitalnych; ośrodkach rehabilitacji leczniczej; gabinetach masażu; uzdrowiskach; gabinetach kosmetycznych; gabinetach odnowy biologicznej; SPA; klubach sportowych.