POKAŻ MENU
 
  •              

 

Prosimy o zapoznawanie się z procedurami bezpieczeństwa w zakładce "COVID-19" oraz informacjami w zakładce "Informacje dla słuchaczy"

Oświadczenie o dostępności

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.msz.pulawy.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Na stronie umieszczone są przyciski , których wybranie umożliwia:

-zwiększenie kontrastu wyświetlanej strony

- zmiana rozmiaru czcionki

Animacje na stronie są wyświetlane w umiarkowanym tempie z możliwością ich zatrzymania

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Wszelkie uwagi związane z dostępnością strony prosimy kierować:

Telefonicznie – 81 886 24 18

E-mail – mszpulawy@wp.pl